Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/esteriol/public_html/inc/func.php on line 3361
Optimalisering. Skalering. Kontroll. Bedriftsautomasjon

Digitalisering av din bedrift

Lær mer
Typer av
automatisering
Periodiske prosesser
Periodiske prosesser
Forretningsprosess er systematisk repetisjonssyklus. Den er er nødvendig å lage et verdifullt produkt eller en tjeneste for en klient ut fra selskapets ressurser.

Hovedoppgaven med å optimalisere forretningsprosesser er det å minimalisere menneskelig involvering i slike sykliske operasjoner.

Hvis ingen av følgende områder er ikke relevante for deg, vil vi formulere en ide sammen eller gjennomføre din hensikt.
Kontrollsystemer
Kontrollsystemer
Kontrollsystemer CRM, ERP eller andre er obligatorisk komponent på vei til automatisering av virksomheten.

Enhver virksomhet må kontrolleres og ledes. Slike systemer kan gjøre denne prosessen praktisk og  interessant.
Adgangskontroll
Adgangskontroll
Automatisering av tilgangskontroll til ansatte  på kontoret eller på lagerhus.

Muligheten til å kjøpe et abonnement via Internett eller et engangskort til kunder til treningsrom eller til parkeringsplassen, sentral av en dreieskreds, en bom, ei grind osv. uten menneskelig tilstedeværelse.

Vi tilbyr programvare og nødvendig utstyr.
Beretning og analyse
Beretning og analyse
Rapportering tar vanligvis mye tid. Det kan reduseres mange ganger.

Når du har mye automatisk innsamlet data, kan du vise de nødvendige indikatorene for analyse.

Du kan se de genererte rapportene og se prognosene.

Det er mye mer effektivt å analysere enn å samle inn informasjon.
Lagerhus
Lagerhus
Vi spesialiserer oss på innføringen  og forberedelse av programmer for styring av informasjonsstrømmer av lagerhus.

Vi kan finne løsninger for fysisk automatisering av lagerhuset.

Våre løsninger er egnet for både detaljhandels- og grossistfirmaer.
Regninger
Regninger
Det er mulig å automatisere fakturering, spesielt månedlig. Også en påminnelse til kundene om forfalte kontoer, påløpte renter osv.
Det er fint å hjelpe dere
info@esteriol.no
OSLO / RIGA / DAUGAVPILS